De Donaudelta

De Donaudelta is een exotisch land, waar je meer dan 1830 soorten bomen en planten kunt zien, meer dan 2440 soorten insecten, 91 soorten weekdieren, 11 soorten reptielen, 10 soorten amfibieën, 320 soorten vogels en 44 soorten zoogdieren, waarvan vele zijn uitgeroepen tot unieke soorten en natuurmonumenten. Ook leven er 133 vissoorten in de wateren van de Donaudelta, die een belangrijke voedselbron vormen voor vogels en waterzoogdieren en een belangrijke wetenschappelijke en economische hulpbron.

De Donaudelta is een hoek van wilde en charmante natuur, waar de enige sporen van beschaving de boten zijn die van tijd tot tijd door het labyrint van kanalen varen. Als u nog nooit in de Donaudelta bent geweest, raden we u aan om het zeker in uw vakantieplannen op te nemen. Je beleeft er een unieke ervaring, prachtige herinneringen en een vlucht in een fascinerende wereld.

De Donau is na de Wolga de langste rivier van Europa, ze ontspringt in Duitsland, verzamelt zijrivieren uit tien landen en doorkruist vier hoofdsteden, langs een route van 2860 km en vormt een delta bij de uitmonding in de Zwarte Zee.

Ten opzichte van Roemenië ligt de Donaudelta in het ZO van het land, in het ZW wordt ze begrensd door het Dobrogeaplateau, in het N steekt ze de grens met Oekraïne over en in het O door de Zwarte Zee.

De oppervlakte is, samen met het lagunecomplex Rasim-Sinoe, 5050 km, waarvan 732 km tot Oekraïne behoort. De eigenlijke delta heeft een oppervlakte van 2540 km, een oppervlakte die jaarlijks met 40 m toeneemt dankzij de 67 miljoen ton alluvium die door de rivier wordt afgezet. Volgens wetenschappers is de Donaudelta, het jongste land van het land, ongeveer 13.000 jaar geleden ontstaan.

De Donau splitst zich in twee armen, Chilia in het noorden en Tulcea in het zuiden, een arm die bij Cetatea Ismail uitmondt in Sulina en Sf. Gheorghe.

De Chilia-tak vormt de grens met Oekraïne, transporteert 60% van het water en de alluvium van de Donau en heeft een kronkelende loop over een lengte van 120 km. Hierlangs liggen de nederzettingen: Palazu, Pardina, Chilia Veche en Periprava. Met veel vertakkingen en eilanden is dit de jongste arm, die ook de grootste diepte van 39 meter heeft. De Chilia-arm wordt gebruikt voor de scheepvaart. De belangrijkste havens zijn Ismail en Vâlcov.

De Sulina-arm ligt in het midden van de delta en wordt onderhouden voor de scheepvaart. Hierlangs liggen de steden: Ilganii de Sus, Măliuc, Gorgova, Crișan, Vulturu, Partizani en Sulina. Veel internationale schepen meren aan in de haven van Sulina, maar het stadje zelf is klein. Je krijgt de indruk dat je een ander tijdperk binnenstapt. Na een wandeling door Sulina kun je te voet of met een minibusje naar het strand. Je zult verrukt zijn over het fijne zand en de schoonheid van de omgeving. Het strand in Sulina is niet aangelegd, maar dat draagt alleen maar bij aan zijn charme. Terwijl je een duik neemt in het heldere water, kun je pelikanen, meeuwen en zeezwaluwen bewonderen.


Specifieke fauna en flora in het gebied

De flora van de Delta telt tussen de 2.289 en 2.383 soorten: vier soorten riet, vier soorten biezen, sedges, waterlelies, vijf soorten waterlelies, drie witte en twee gele, waterdistels, waterpijl, sarmulita, snoekgras, irissen waterkers, waterknots, wortelstok, 5-6 soorten wilgen, spar, linze, waterkers (vleesetende plant), schoonmoedertong, vier soorten wijnstokken, Griekse klimplant, wilde wingerd, bosbrem.

Bomen en struiken: zwarte eik, zomereik, es, zachte es, braam, linde, zwarte en witte moerbei, acacia, witte populier, zwarte populier, grijze populier, espen, iep, zwarte els, witte els, linde, grove den, zwarte den, meidoorn, haagbeuk, hazelaar, kornoelje, witte en rode meidoorn, pluim.

De fauna omvat 3.477 soorten ongewervelden en 552 soorten gewervelden. Ongewervelde dieren zijn 73 soorten rotiferen en wormen, 91 soorten weekdieren, 115 soorten schaaldieren, 168 soorten spinachtigen en 2.244 soorten insecten. Recentelijk zijn er 37-40 soorten ontdekt die nieuw zijn voor de wetenschap, waarvan 32 soorten insecten en 8 soorten spinachtigen.

De visfauna omvat 145-150 soorten.

De meest voorkomende vogels in het gebied zijn de gewone en krulpelikaan, de zeearend, de zomer- en winterzwaan, de blauwe reiger, de reiger, de grote en kleine zilverreiger, de grote (grijze) reiger, de gele reiger, de nachtreiger, de dwergreiger, de rode (purper)specht, de oeverloper, de zigeuner, de meerkoet, de vijverhoen, de ooievaar, de watersnip, de fuut, de roodwangfuut, de grote, de kleine, de roodhals-, de zwarthals- en de winterspecht. Geoorde fuut en dodaars, kleine, grote, poolfuut, rosse, grijze fuut. Witvleugelrietzanger, witwangrietzanger, zwartwangfluiter. Kraai, zwarte, lijster, rotskraai, raaf. Meeuwen: Bruin, witvleugelig, drietenand, Pontisch, Middellandse Zee, lachend, zilvermeeuw, Aziatisch, zwartkop, zwartbek, ijsmeeuw. De grote, lachende kleine vis. De zwarte meeuw.

Witrug, Tuin-, Eiken-, Zwarte, Bonte, Grote en Kleine Bonte Specht, Dumbraveanca. Meer-, Moeras-, Langstaart-, Roodpoot-, Groenpoot-, Zwartgrijze Fluiters. Roodhals-, Langpoot-, Zee-, Oever-, Dwerg-, Kleine Vluchteling. Gaia: grijs en zwart. Grote, bruine, kleine rietorchis. Macleandru. Klomp, rietmees, zee, blauw, gevlekt. Schelpdieren. Buizerds, rode en gekraagde, spechten, uilen, woelmuizen, duiven, huiszwaluwen, huis- en veldmussen, enz.

De fauna omvat 54 zoogdieren. De belangrijkste zijn: de otter, de Europese nerts, het everzwijn, de hermelijn, de nutria, de wezel, de wilde kat, de goudjakhals, de konijnen, de lynxhond, de vos, de ree en het hert, de wilde paarden…

Amfibieën en reptielen: Grote poelkikker, poelkikker, brulkikker, rinkelende kikker, brulkikker, waterkikker, grondkikker, bruine kikker, groene kikker, bruine kikker, Syrische kikker. Hagedissen: waterslang, salamander, watersalamander, Dobrogean watersalamander, watersalamander vulgaris… Drie soorten waterslangen, huisslang, rotsslang, wezel, ursini adder moldavica.


Om de wonderen van de Donaudelta echt te zien, mag je een tocht door het doolhof van smalle kanalen niet missen. Er is geen betere plek voor liefhebbers van visgerechten dan de Donaudelta. De inwoners van Sulina bieden je graag een culinaire ervaring die je smaakpapillen in verrukking zal brengen. Mis de visborsjt niet, traditioneel bereid met water uit de Donau. Vanuit Sulina kun je een tocht van enkele uren maken naar het Letea-woud, het meest noordelijke subtropische bos van Europa, dat in de jaren 1930 een natuurreservaat werd. Wilde planten en dieren leven op de stroken land, hasjmacs genoemd, die tussen de zandduinen zijn gevormd.

In het Letea-woud kun je de eik en de weide-es, de witte populier, de eik en de witte linde zien. Daarnaast is er een overvloed aan klimplanten in het gebied die het bos een exotische uitstraling geven. Naast haviken en raven kun je de beroemde wilde paarden van Letea van dichtbij bewonderen. De Sf. Gheorghe tak, de meest zuidelijke, gericht naar het zuidoosten, heeft een kronkelende loop van 112 km en voert 22% van het debiet. Bij de monding vormt deze de Sakalin Eilanden, die worden beschouwd als het begin van een secundaire delta. Door de recente meanders is de lengte van de bevaarbare rivier afgenomen. Langs de rivier liggen de nederzettingen: Nufăru, Mahmudia, Uzlina en Sf. Gheorghe.