Viața în stil tradițional

Agricultura și creșterea animalelor pe grinduri

O altă sursă de venituri, dezvoltată în anii de după 1990, o reprezintă agroturismul. Mulți localnici, intuind potențialul turistic pe care îl are Delta, și-au dezvoltat propria afacere, cazând turiști și oferindu-le din ce în ce mai multe servicii, adaptându-se rapid la cererea pieței.

Învelitul caselor

Cu o singură unealtă, năboica, și cu multă îndemânare, un meșter din zona Letea reușește să păstreze una dintre cele mai frumoase ocupații din Delta Dunării: realizarea acoperișurilor din stuf. Astfel, duce mai departe tradiția strămoșilor săi.

Meșteșugurile tradiționale din Delta Dunării sunt pe cale de dispariție.

Pot fi numărați pe degetele de la o mână meșterii care se pricep să ducă mai departe modul de viață al strămoșilor. Letea, considerat a fi cel mai bine conservat sat din Delta Dunării, a rămas așa.

Un acoperiș din stuf este în continuare, în egală măsură, vechi și nou, tradițional și modern. Cu toate că stuful este un material ce pare la îndemână și care a fost folosit din cele mai vechi timpuri pentru acoperirea caselor, acum el este un material nu tocmai ieftin, folosit cu precădere de deținătorii de case vechi sau de cei care vor o casă cu un aspect deosebit.

Dansul etniilor

Potențialul cultural și istoric, elementele de etnografie specifice fiecărei etnii conlocuitoare (greci, ruși lipoveni, ucrainieni), o înfățișare și viață social-economică specifice Sulinei, constituie încă un argument în favoarea protejării acestui ținut unic din România și chiar și din Europa. În fiecare sâmbătă seară, pe faleza orașului, comunitatea elenă din Sulina ne încântă cu dansurile tradiționale grecești, membrii comunității fiind implicați de la vârste fragede până la anii maturității în aceste evenimente stradale devenite deja o tradiție.

În luna iunie a fiecărui an, se desfășoară la Sulina Festivalul Minorităților, eveniment ce reunește majoritatea etniilor din Delta Dunării, fiecare grup etnic punându-și în valoare tradițiile moștenite de la străbuni.

Tradiții uitate

Semne de îngrijorare privind soarta meșteșugurilor tradiționale din Deltă, și deci și din Sulina, au fost semnalate de etnologi încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Cu toate acestea, meșteșugurile continuă să existe, fiind un fenomen mereu prezent în viața omenirii. Firesc este faptul că, odată cu schimbarea cerințelor și a nevoilor omului, de la o epocă la alta, meșteșugarul s-a adaptat și a creat sau și-a procurat noi unelte pentru noi obiecte. Dacă, în trecut, meșteșugarul reușea să țină pasul cu transformările din societatea în care trăia, în prezent, din cauza rapidității cu care au loc transformările, riscă să nu mai înțeleagă și să nu se mai poată adapta tehnicilor și cerințelor vieții moderne. Așadar, în arealul orașului Sulina, ne reamintim construcția caselor tradiționale, împletitul plaselor, împletitul coșurilor și rogojinilor de papură.